رشد ۳.۸ درصدی تولید صنایع بورسی در فروردین ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- شاخص تولید و فروش شرکت‌های  صنعتی  بورسی در فروردین ماه سال۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳.۸ و ۴.۷ درصدی مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136229/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی