رشد ۳۸۰ درصدی تولید خودروسازان بزرگ


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید خودرو کامل در دو شرکت ایران خودرو و سایپا از ابتدای امسال تا نهم آذر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸۰ درصد رشد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961168/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی