رشد ۲۴ درصدی صادرات لوازم‌خانگی در سال ۱۴۰۱/ تولید مشترک با دیگر کشورها در دستور کار است


تهران- ایرنا- مدیرکل صنایع لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کل صادرات لوازم خانگی در سال گذشته با ۲۴ درصد افزایش همراه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076918/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی