رشد ۲۱ درصدی تولید دو خودروساز بزرگ کشور در فروردین ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- بر اساس آمارها تولید دو خودروساز بزرگ کشور در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083757/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی