رشد ۱۸ درصدی فروش شرکت‌های بزرگ معدنی بورسی در ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- بررسی عملکرد فروش ۹۰ شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی بورسی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084389/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی