رشد ۱۶ درصدی تولید اتوبوس و مینی‌بوس تا پایان خرداد


تهران- ایرنا- شرکت‌های خودروساز داخلی از ابتدای امسال تا پایان خرداد ۵۸۲ دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس تولید کردند که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۱۶ درصدی نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158327/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی