رشد ۱۴.۴ درصدی فروش شرکت‌های بورسی در آبان‌ماه


تهران- ایرنا- شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۴.۴ درصدی همراه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972192/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی