رشد ۱۳ درصدی فروش هشت ماهه شرکت‌های بورسی معدنی


تهران- ایرنا- آمارها حاکی‌است مجموع فروش هشت ماهه شرکت‌های بورسی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی ۴۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که افزایش ۱۳ درصدی نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961451/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی