رشد ۱۱.۶ درصدی بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۱/پیش‌بینی صادرات ۵۲ میلیارد دلاری غیرنفتی
تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۱۱.۶ درصدی بخش صنعت در پاییز امسال، از پیش بینی صادرات ۵۲ میلیارد دلاری غیرنفتی تا پایان امسال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060602/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی