رشد ۱۰ درصدی تولید فولاد ایران در بهار ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- بررسی آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی از تولید انواع محصولات زنجیره فولاد در سه ماهه نخست سال جاری و افزایش ۱۰.۵درصدی تولید محصولات میانی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172116/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی