رشد و افزایش تولید از اولویت‌های برنامه هفتم است


تهران- ایرنا- سخنگو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید از جمله اقدامات مهمی است که برای آن در برنامه هفتم، برنامه ریزی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156662/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی