رشد سالانه تولید و فروش صنعت در مهر ماه/ اثر منفی اغتشاشات بر صنایع بورسی

بررسی روند قیمت‌ها در این رشته فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است:

رشد سالانه تولید و فروش صنعت در مهر ماه/ اثر منفی اغتشاشات بر صنایع بورسی


منبع: https://www.irna.ir/news/84950758/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1

رشد سالانه تولید و فروش صنعت در مهر ماه/ اثر منفی اغتشاشات بر صنایع بورسی

ناآرامی‌های اخیر، رشد صنایع بورسی را کند کرد

به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی از وضعیت تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی منتشر کرده است. در این گزارش از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

شاخص میزان فروش محصولات در مهرماه ۴۳.۹۳ در مقایسه با شهریور ماه با شدت بیشتری همچنان کاهشی است. کاهش شدید قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش شدید تقاضا و در نتیجه کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است.

رشد سالانه تولید و فروش صنعت در مهر ماه/ اثر منفی اغتشاشات بر صنایع بورسی

در مهرماه ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی پس از رشد منفی در ۲ ماه اخیر، رشد مثبت ۰.۲ درصدی را ثبت کرده لکن روند نزولی رشد نقطه به نقطه تداوم یافته و با ۴.۶ درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به ۳۵.۶ درصد رسیده است.

بخش صنعت در مهر ماه به دلیل تقاضای پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور است، میزان فروش شرکت‌ها با کاهش شدیدی روبه رو شده که منجر به افزایش موجودی انبار شده است.

طبق نمودار ۳۱، با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر، رشد ماهیانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت ماه و خردادماه به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید، لکن در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک به شدت کاهش یافت و در مردادماه، شهریورماه و مهرماه رشد ماهیانه این رشته فعالیت منفی (در مهرماه منفی ۰.۹ درصد) بوده است. به طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این رشته فعالیت هم از تیرماه مسیر نزولی را طی کرده و در مهرماه به ۱۳۳ درصد رسیده است.

یکی از رشته فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر بود.

نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی همچنین نشان می‌دهد انتظارات تولید برای ماه آبان کاهشی خواهد بود.

رشد نقطه به نقطه شاخص تولید و فروش صنایع بورسی (درصد)

همچنین رشته فعالیت دارو نیز پس از سه ماه پیاپی که بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه قیمت منفی ۱۷.۱ درصدی داشته است.

رشد سالانه تولید و فروش صنعت در مهر ماه/ اثر منفی اغتشاشات بر صنایع بورسی

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مهرماه عدد ۵۱.۶۶ به دست آمده که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد اندکی روبه رو بودند که شیب آن نسبت به شهریورماه کاهش داشته است. در مهرماه همه مؤلفه‌های اصلی شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت به غیر از میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته‌اند و عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند.

شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت هم در مهرماه ۱۴۰۱ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۳.۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، معادل ۵۰.۹ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۳ درصدی مواجه شده است.

رشد سالانه تولید و فروش صنعت در مهر ماه/ اثر منفی اغتشاشات بر صنایع بورسی

کاهش تورم صنایع به زیر صفر

لازم به ذکر است در صوتی که عدد شامخ بیشتر از ۵۰ باشد، نشان دهنده وضعیت رو به بهبود صنایع بوده و عدد کمتر از ۵۰ نشان دهنده وضعیت رکودی صنایع است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی