رشد تولید ۲۰ محصول منتخب صنعتی و معدنی تا پایان آذرماه


تهران- ایرنا- بررسی آمار عملکرد واحدها و بنگاه‌ها از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه در ۳۳ محصول منتخب صنعتی و معدنی کشور حاکی از رشد تولید ۲۰ محصول و افت تولید ۱۲ محصول در مقایسه به ۹ ماهه پارسال است. در این میان تولید یک محصول بدون تغییر ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002927/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی