رشد اقتصادی ۶.۶ درصدی در بخش صنعت


تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صمت از رشد اقتصادی ۶.۶ درصدی در بخش صنعت خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031805/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B6-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی