رشد اقتصادی در دوران فاطمی امین/ خدمات وزیر صمت در توسعه صادرات غیرنفتی قابل تقدیر است


تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قم در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از استیضاح وزیر صمت تاکید کرد: در طول دوران وزارت فاطمی امین اتفاقات خوبی در جهت رشد اقتصادی استان افتاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095841/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی