راه اندازی ۲۵۰ واحد صنعتی چشم انداز رونق تولید در آذربایجان شرقی


تبریز- ایرنا- راه اندازی ۲۵۰ واحد صنعتی با سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی هشت هزار نفر در بخش صنعت و معدن آذربایجان شرقی سال گذشته محقق شده که آثار آن در رونق تولید، مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی استان امسال و سال‌های آینده تجلی می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088231/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی