راهکارهای خروج صنعت لوازم‌خانگی از رکود


تهران- ایرنا- دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران، راه‌اندازی سیاست‌های فروش اعتباری از سوی بنگاه‌های مادر، خروج از قیمتگذاری دستوری و توسعه صادرات را به‌عنوان مهمترین راهکارهای خروج این صنعت از رکود برشمرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973647/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی