راهکارهای جهانی شدن صنعت مبلمان ایران/ لزوم حرکت سریع در مسیر توسعه فن‌آوری


تهران- ایرنا- مدیرکل خدمات کسب وکار وزارت صمت اعلام کرد: نزدیک‌به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و بیش از ۶۰ هزار کسب وکار کوچک و بزرگ در صنعت مبلمان کشور، لزوم حرکت سریع این صنعت در مسیر توسعه فن‌آوری را بیش از پیش نمایان می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158102/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی