راهبردهای اصلی برنامه‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام ابلاغ شد

۳- ارائه تعهد تأمین قطعات یدکی از طریق واردات قطعات معادل دو درصد ارزش واردات

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسوولیت بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش را با همکاری اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استانی برعهده خواهد داشت.

۳- صدور شناسه کالا و شناسه رهگیری برای کالاهای مشمول، مستلزم ثبت شناسنامه خدمات پس از فروش است.

۲- پس از تایید صلاحیت شرکت، دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری، «شناسنامه خدمات پس از فروش» پیشنهادی متقاضی را از حیث زیرساخت‌های در اختیار و خدمات پس از فروش تضمین یا تعهد شده مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس اسناد و مدارک مورد نیاز و ظرفیت ارائه خدمات، نسبت به رد یا تأیید درخواست متقاضی اقدام می‌نماید. برای این منظور دفتر مذکور می‌تواند از شرکت‌های بازرسی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کند.

۱- دارا بودن قرارداد رسمی مستقیم یا غیرمستقیم با تولید کننده، که اصالت آن با تشخیص سازمان توسعه تجارت احراز می‌شود.

بر اساس این ابلاغیه که جایگزین ابلاغیه‌های قبلی، از جمله نامه شماره ۱۰۴۵۴۵/۶۰ مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شده است، همه الزامات برای اعمال ضوابط خدمات پس از فروش بر اساس ماده (۴) قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه‌های مربوطه بر اساس ساختار شناسنامه خدمات پس از فروش (گارانتی) و همچنین شناسه کالا و شناسه رهگیری، در سامانه‌های ذیربط اعمال می‌شود.

تبصره ۳- سقف ارزش تضمین هفت درصد است و موارد استثناء توسط کمیته تعیین می‌شود.

به گزارش ایرنا، «سید رضا فاطمی امین» در این ابلاغیه با اشاره به بازطراحی ساختار سازمانی، انجام تغییرات متناسب در نمودار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد معاونت «تجارت و خدمات» با تمرکز بر توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات در کشور در سطوح مختلف، به‌ویژه ارائه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام و به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون حمایت از مصرف کننده خودرو و آیین نامه‌های مربوطه، فرآیند جدید و راهبردهای اصلی برنامه‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام تولیدی و وارداتی در کشور را اعلام کرد.

همچنین ویژگی‌های لازم برای خدمات پس از فروش کالاهای مشمول، نظیر شرایط خدمات پس از فروش کالاهای داخلی یا وارداتی، مدت زمان اعتبار، تعداد و تعهدات شبکه خدمات، امتیازات مورد نیاز، زیرساخت‌های مورد نیاز و الزام دارا بودن نماینده رسمی از سوی این کمیته تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۱- ضمانت مذکور نزد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تودیع می‌شود.

۲- ارائه تعهد خدمات پس از فروش، شامل طی مراحل مذکور در دستورالعمل حاضر، نظیر ثبت «شناسنامه خدمات پس از فروش» در سامانه، تأمین شبکه خدمات دهندگان و ارائه خدمات پس از فروش در طول دوره تعهد و تضمین

تبصره ۲- ارزش تضمین ارائه شده، معادل قیمت افزوده شده بابت تضمین خدمات پس از فروش کالا می‌باشد که بر اساس خدمات تضمین شده در «شناسنامه خدمات پس از فروش» و پیشنهاد متقاضی، به تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می‌رسد.

کالاهای مشمول الزام خدمات پس از فروش، برحسب نوع کالا توسط کمیته‌ای متشکل از معاون تجارت و خدمات (رئیس)، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری (دبیر)، نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نماینده سازمان توسعه تجارت و نمایندگان معاونت صنایع حمل و نقل، معاونت صنایع عمومی و معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات حسب موضوع تعیین و اعلام می‌شود.

دوره ضمانت و تعهد برای کالاهای وارداتی دارای خدمات پس از فروش، حداقل معادل کالاهای تولید داخلی مشابه خواهد بود.

فرآیند اجرایی این دستورالعمل در صورت ضرورت از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت معاونت تجارت و خدمات قابل اقدام خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953961/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C

همچنین ارائه دهندگان خدمات پس از فروش مکلف به سپردن ضمانت نامه بانکی متناسب با حجم فعالیت خود (طبق ضوابط اعلامی کمیته) به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهند بود.

ارائه دهندگان خدمات پس از فروش، توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری و بر اساس مصوبات کمیته، به‌صورت دوره‌ای، رتبه بندی و اعتبار سنجی می‌شوند. با تصویب کمیته، از ارائه خدمات توسط شرکت‌هایی که حائز رتبه لازم نشوند، جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

در ارتباط با کالاهایی که به استناد قانون یا تشخیص کمیته، نمایندگی رسمی از تولید کننده جزء الزامات است، در صورت دارا بودن شروط زیر، نمایندگی رسمی احراز می‌شود:

مراحل بررسی و ارزیابی شرکت خدمات پس از فروش و شناسنامه گارانتی (خدمات پس از فروش) به‌صورت زیر خواهد بود:

تبصره ۴- در صورت احراز وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری، نیاز به تودیع تضمین فوق الذکر نخواهد بود.

۱- درخواست ثبت شده هر شرکت در سامانه خدمات پس از فروش، از حیث ارزیابی قابلیت‌ها و زیرساخت‌های در اختیار بر اساس ویژگی‌های تعیین شده کمیته توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری بررسی و نتیجه از طریق سامانه جامع گارانتی به اطلاع متقاضی خواهد رسید. گواهی نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی نیز در چارچوب همین رویه خواهد بود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی