رانندگان شرکت‌های زیرمجموعه فولاد زرند خواهان افزایش دستمزد شدند


کرمان – ایرنا – شماری از رانندگان سواری، ون و مینی‌بوس زیرمجموعه پیمانکاری‌های فولاد زرند متعلق به شرکت میدکو روز سه شنبه در اعتراض به میزان دریافتی و مزایای خود در محل جاده دسترسی به کارخانه‌های کنستانتره و گندله‌سازی این مجتمع تجمع کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180639/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی