رانش جاده چالوس، پیامد تخریب سرزمینی


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی و زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی با بیان اینکه حذف توانایی زایش سرزمین با تغییر اقلیم و دخالت‌های انسان است، گفت: رانش جاده چالوس پیامد تخریب سرزمینی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143884/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی