رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت‌ تشکل‌های صنعتی و معدنی معرفی شد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت‌ تشکل‌های صنعتی و معدنی را معرفی و منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177890/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی