رئیس هیات عامل ایمیدرو: ۱۴ میلیارد دلار به ذخایر معدنی کشور اضافه شد


بندرعباس – ایرنا – معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در پنج سال گذشته ایمیدرو ۲۷ میلیارد دلار به ذخایر معدنی کشور اضافه کرده است که ۱۴ میلیارد دلار آن طی ۲سال گذشته و در دولت سیزدهم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031593/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی