رأی شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های کروز در هیات مدیره ایران خودرو


تهران – ایرنا – شورای رقابت عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو را به علت ایجاد انحصار برای این قطعه‌ساز و نهایتا افزایش قیمت تمام‌شده خودرو ابطال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062412/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی