ذخایر سنگ‌آهن کشور بیش از ۲.۳ میلیارد تن است


تهران- ایرنا- رئیس انجمن سنگ ایران گفت: هرچند از ذخایر سنگ آهن کشور بر روی کاغذ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن عنوان می‌شود، اما پیش بینی این است که حدود پنج میلیارد تن ذخایر در کشور وجود داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986078/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی