ذخایر جدید سنگ آهن در ایران مرکزی کشف شد


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از اکتشافات جدید سنگ آهن در کشور خبر داد و گفت: به‌تازگی در بخش‌هایی از استان‌های اصفهان، یزد، کرمان و سمنان، سنگ آهن مورد پیمایش و اکتشافات اولیه قرار گرفته و ذخایر خوبی به دست آمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042013/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی