ذخایر بزرگ معدنی جدید در خراسان جنوبی شناسایی شده است


تهران – ایرنا – وزیر صمت گفت: معمولا سه سال طول می‌کشید تا نتایج شناسایی پهنه‌های بزرگ ذخایر معدنی مشخص شود اما این بار کمتر از یک سال نتایج، نهایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971194/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی