دپارتمان آموزش معدن کشور در نهبندان تجهیز شد


بیرجند – ایرنا – رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: دپارتمان آموزش معدن کشور در شهرستان نهبندان با بیش از ۶۰ میلیارد تومان برای آموزش ۲۰ رشته شغلی تجهیز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025060/%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی