دومین مزایده محدوده‌های معدنی سال ۱۴۰۱ برگزار می شود


تهران- ایرنا- مدیر کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برای نخستین بار، مزایده عمومی معادن و محدوده‌های معدنی در تصدی وزارت صمت دو مرتبه در سال برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055012/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی