دولت مسوولیت هوشمندسازی معادن را به صحا سپرد


تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) اعلام‌کرد: این صندوق در سیاست‌های جدید وزارت صمت و هیأت دولت، مسوولیت تامین مالی توسعه فن‌آوری و هوشمندسازی در صنایع و معادن را بر عهده گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147663/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی