دولت لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را به مجلس فرستاد


تهران – ایرنا – معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده‌ به مجلس شورای اسلامی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094591/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی