دولت سیزدهم نساجی مازندران را از بحران خارج کرد


ساری- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بر لزوم حفظ اشتغال پایدار در واحدهای تولیدی استان تاکید کرد و گفت: دولت سیزدهم نساجی مازندران را از بحران خارج کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171207/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی