دولت سیزدهم حامی تولیدکنندگان است


تبریز-ایرنا- معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان با اشاره به اهتمام دولت برای توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور، گفت: دولت سیزدهم حامی، خادم و پشتیبان تولید کنندگان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054788/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی