دولت سیزدهم با پرداخت معوقه‌های چهارساله از لغو عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی استاندارد جلوگیری کرد

وی افزود: کشور ایران در ۱۲ سازمان و موسسه بین المللی استاندارد و بیش از ۳۲۲ کمیته فنی ناظر عضویت دارد که باید در این مجامع بین المللی حرفی برای گفت داشته باشیم و در جهت‌دهی به استانداردهای بین المللی فعالانه عمل کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان استاندارد تنها مرجع قانونی صدور نشان حلال است، اعلام کرد: این سازمان برای کمک به صادرات در این زمینه دست خود را برای یاری کردن اتاق‌های بازرگانی دراز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917599/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

ابراهیمی تاکید کرد: یکی از سیاست‌های کلان سازمان ملی استاندارد در دوره جدید، دیپلماسی استاندارد و کیفیت به شمار می‌رود و در کنار اینکه نگاهمان به دست جوانان فعال و متخصص کشور برای تدوین استانداردهای دقیق است، اما نگاهی هم به همکاری با سازمان‌های و موسسه های بین المللی داریم.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه استان بوشهر در صادرات آبزیان، بیان کرد: امیدواریم شورای استاندارد استان بوشهر هم در راستای ارتقای شاخص‌ها بویژه در اعطای نشان حلال تشکیل شود چرا که امروز در کشورهایی غیر مسلمان استقبال خوبی از کالاهای دارای نشان حلال بویژه برای آبزیان می‌شود.

ابراهیمی اضافه کرد: توجه به نشان حلال در استان بوشهر می‌تواند با جلب استقبال کشورهای غربی توسعه اقتصادی آن شود.

وی یاداور شد: ۱۱ وزیر، ۲ معاون وزیر، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ۲۱ نفر از شخصیت‌های تاثیرگذار در شورای عالی استاندارد عضویت دارند.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: یکی دیگر از سیاست‌های کلان این سازمان استفاده از نیروهای استان‌ها و اندیشمندان، صاحبان خرد و افرادی است که حتی خارج از سازمان طرحی در این زمینه دارند تا از آنها برای تولیدهای فنی در خارج از کشور هم استفاده کنیم.

به گزارش ایرنا، سید ابراهیم ابراهیمی روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در بوشهر با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در ماه‌های اخیر خیز خوبی داشته است، اعلام کرد:  همه معوقه‌های چهار ساله حق عضویت ایران در سازمان‌های بین الملل استاندارد پرداخت شده است و امروز ایران حضوری فعال در این سازمان‌ها دارد.

ابراهیمی گفت: شورای عالی استاندارد با ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود که در ۲۰ سال گذشته روسای جمهور در این شورا شرکت نکرده بودند اما اوایل امسال این شورا با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در سه هفته آینده دومین نشست خود را با حضور رئیس جمهور برگزار می‌ کند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی