دولت سیزدهم با تمام ظرفیت از هپکو اراک حمایت می‌کند+فیلم


اراک – ایرنا – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: دولت سیزدهم در مسیر تولید قرار گرفته و با تمام ظرفیت از تمامی واحدهای تولیدی به خصوص شرکت هپکو اراک حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960569/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی