دنا پلاس به بورس برگشت/ سازمان بورس تصمیمی برای لغو عرضه خودرو در بورس ندارد


تهران- ایرنا- مدیر نظارت به بورس‌ها سازمان بورس گفت: سازمان بورس به منظور حمایت از حقوق سهامداران و بازار سرمایه و با اتکا به اختیارات مصرح قانونی خود تا این لحظه تصمیمی برای لغو عرضه دنا پلاس شرکت ایران‌خودرو در بورس کالا نگرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998188/%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی