دلایل کاهش قیمت خودرو از زبان سخنگوی وزارت صمت/ افت ۲۵۰میلیون تومانی خودروهای خارجی


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که در دو هفته گذشته قیمت خودروهای خارجی به‌طور متوسط ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096348/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی