دلایل نوسان قیمت کالاها شفاف به مردم بیان شود/وزارت صمت بازار خودرو را رقابتی و تنظیم کند


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت بیان شفاف دلایل گران شدن یک کالا به مردم، گفت: اینکه به شکل ناگهانی کالایی توسط واحدهای صنفی گران می‌شود، به طور حتم برای مردم گره ذهنی ایجاد خواهد کرد و ضروری است اگر اتحادیه‌های صنفی دلایل قانع‌کننده‌ای دارند، صریح و شفاف برای مردم بیان شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981116/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی