دلالان خودرو، بازندگان قانون مالیات بر عایدی سرمایه


تهران- ایرنا- قانون مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات انجام شده در حوزه خودرو، سبب می‌شود تا متقاضیان واقعی به خودرو برسند و به‌تدریج پای دلالان و واسطه‌ها را از این حوزه جمع خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108588/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی