دستیابی به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است


تهران- ایرنا- سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: برنامه صادراتی این وزارتخانه برای افق سال ۱۴۰۴ رسیدن به رقم ۷۵ میلیارد دلار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124129/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B7%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی