دستیابی به تولید یک میلیون تن کاتد مس با اجرای ۳۲ طرح جدید


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توئیتر نوشت: اجرای ۳۲ طرح جدید، تولید کنونی۲۴۰ هزار تنی کاتد مس کشور را به یک میلیون تن افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987439/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی