دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو امکانپذیر است


تهران- ایرنا- مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت تصریح‌کرد:‌ با توجه به زیرساخت‌های موجود، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو امکانپذیر است که در این صورت به رتبه دهم برترین تولیدکنندگان خودروی جهان صعود خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030828/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی