دستور بانک مرکزی به شبکه بانکی برای رفع مسدودی حساب‌های وکالتی خودرو


تهران- ایرنا- بانک مرکزی امروز طی بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرد با قید تسریع نسبت به رفع مسدودی از حساب‌های وکالتی متقاضیان ثبت‌نام خودروهای وارداتی که به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسدود گردیده بود، اقدام نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080449/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی