دستورات رییس جمهور برای توسعه صنعت چرم تبریز


تبریز- ایرنا- رییس جمهور صنعت چرم را صنعتی ارزآور و اشتغال‌زا عنوان کرد و گفت: تامین نیازهای توسعه صنعت چرم در آذربایجان شرقی ضروری است و مسوولان باید اقدامات لازم را در اولویت کاری خود قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134087/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی