در صادرات غیرنفتی از برنامه جلوتریم/ اشتغال صنعتی در پاییز امسال رکورد زد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ریزی داشتیم تا صادرات غیر نفتی کشور طی امسال ۵۰ میلیارد دلار باشد که تاکنون از این رقم فراتر رفته و تا پایان سال بیشتر هم می‌شود. سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم و تراز تجاری کشور با احتساب نفت مثبت ۳۰ میلیارد دلار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035900/%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی