در جلسه رای اعتماد علی آبادی چه گذشت؟


تهران – ایرنا – جلسه رای اعتماد عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حالی روز سه شنبه برگزار شد که وی توانست در نهایت با رای قاطع نمایندگان و کسب ۱۸۷ رای موافق راهی ساختمان سمیه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138736/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی