درخواست دولت از مجلس برای تسریع در رسیدگی به جزئیات لایحه خودرویی


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت از نمایندگان مجلس به‌خاطر تصویب کلیات لایحه رفع موانع قانونی واردات خودروهای کارکرده قدردانی کرد و خواستار تسریع در بررسی و تصویب جزئیات این لایحه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138247/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی