درخواست تشکل‌های صنفی از سران قوا برای حل مشکل سرمایه در گردش


تهران- ایرنا- ۲۰ انجمن و تشکل صنفی در نامه‌ای به سران سه قوه، نگرانی خود را از دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش در سال جاری ابراز کردند و خواستار آن شدند تا دستور پیگیری ارائه این تسهیلات به واحدهای تولیدی در راستای رشد و ارتقای هرچه بیشتر تولید داخل و همچنین حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور صادر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001199/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی