درخواست افزایش قیمت لوازم‌خانگی به سازمان حمایت ارسال شده است


تهران- ایرنا- یک عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران گفت: تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با در دست داشتن مدارک و مستندات، درخواست افزایش قیمت خود را از ابتدای امسال به سازمان حمایت ارسال کرده‌اند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108598/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی