دبیرکل موسسه اسمیک برای شرکت در همایش «جایزه ملی کیفیت ایران» وارد تهران شد


تهران- ایرنا- «احسان اووت» دبیرکل موسسه استاندارد و اندازه شناسی سازمان همکاری‌های اسلامی (اسمیک) به دعوت رییس سازمان ملی ایران برای شرکت در مراسم هفدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام، وارد تهران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170658/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی